Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


10-12-2014

Kolejny program zaakceptowany przez Komisję Europejską

Komisja Europejska oficjalnie zaakceptowała Program Pomoc Techniczna 2014-2020, zapewniający efektywne funkcjonowanie całej architektury inwestowania i obsługi środków unijnych w Polsce w kolejnej perspektywie.

Podobnie jak obecnie, Program Pomoc Techniczna koncentrować się będzie na działaniach ukierunkowanych na stabilizację zatrudnienia w instytucjach systemu wdrażania funduszy unijnych. Kontynuowane będą szkolenia, zwłaszcza w takich obszarach jak: zamówienia publiczne, pomoc publiczna, a także działania edukacyjne i informacyjne.

- Działania programu skierowane będą w szczególności do podmiotów sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, mediów, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Na realizację PO PT przeznaczono 700,1 mln euro z Funduszy Europejskich, czyli 2,92 mld zł. Jest to najmniejszy pod względem budżetu program przygotowany przez Polskę na nową perspektywę.

W programie wyodrębnione zostały 4 priorytety:

1) Zasoby ludzkie – alokacja 491,6 mln euro:

  • wykwalifikowane i kompetentne zasoby w instytucjach wdrażających politykę spójności w latach 2014-2020.

2) Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności – alokacja 32,8 mln euro:

  • sprawnie działające i dobrze wyposażone instytucje realizujące politykę spójności.

3) Potencjał beneficjentów funduszy europejskich – alokacja 157,5 mln euro:

  • skuteczni beneficjenci aplikujący o środki unijne i sprawnie realizujący projekty europejskie.

4) Informacja i promocja – alokacja 18,2 mln euro:

  • poinformowane i świadome społeczeństwo korzystające z oficjalnych źródeł informacji na temat Funduszy Europejskich.

Przykładowe obszary wsparcia:

  • specjalistyczne szkolenia dla beneficjentów;
  • konkursy dotacji m.in. na realizację projektów pre-definiowanych, pilotażowych;
  • finansowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na poziomie miast wojewódzkich.

 Dokument dostępny jest w zakładce "Dokumenty" na stronie Programu Pomoc Techniczna.

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska