Menu

Bieżący katalog: Program na lata 2014-2020

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


10-09-2013

Konsultacje Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

- Instytucje biorące udział we wdrażaniu polityki spójność, muszą być wyposażone w odpowiednie narzędzia, które umożliwią jej sprawną realizację. Źródłem gwarantującym środki finansowe na obsługę tego procesu w latach 2014-2020 będzie Program Pomoc Techniczna - powiedział wiceminister Marcin Kubiak podczas konferencji konsultacyjnej najmniejszego pod względem alokacji, krajowego Programu na nową perspektywę finansową.

Jak zaznaczył wiceszef resortu, mimo że Program Pomoc Techniczna (PO PT) 2014-2020 ma budżet wynoszący 570 mln euro, jego rola będzie kluczowa. Celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania całego systemu wdrażania polityki spójności. - Umożliwi on nie tylko rozwój i utrzymanie potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskim, ale także wsparcie beneficjentów realizujących unijne projekty - podkreślił Marcin Kubiak. W ramach PO PT 2014-2020 podejmowane będą również, wynikające z rozporządzeń unijnych, działania służące promocji i informowaniu o unijnych środkach - możliwościach ich pozyskania i efektach dofinansowanych projektów.

Uczestnicy konferencji

Konsultacje społeczne programu potrwają do 7 października 2013 r. W ich ramach odbędą się cztery spotkania w regionach - pierwsze w Warszawie, kolejne we Wrocławiu i Gdańsku. Konsultacje zakończą rozmowy w Krakowie.

Uczestnicy konferencji

Z projektem PO PT 2014-2020 oraz informacjami o konsultacjach można zapoznać się na stronie Programu Pomoc Techniczna

Zobacz także:
Broszura PO PT 2014-2020 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (121 KB)

Prezentacja PO PT 2014-2020 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (3 MB)