Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


05-06-2013

Spotkanie koordynacyjne pomocy technicznej

4 czerwca 2013 r. we Wrocławiu obyło się kolejne spotkanie koordynacyjne pomocy technicznej.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji zarządzających krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi na lata 2007-2013 oraz instytucji strategicznej i koordynujących zajmujących się programowaniem interwencji na lata 2014-2020.

Poszczególne instytucje zarządzające przedstawiły stan prac nad przygotowaniem osi priorytetowych pomocy technicznej, a następnie zaprezentowane i przedyskutowane zostały Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych w obszarze pomocy technicznej oraz propozycja listy wydatków kwalifikowlanych i niekwalifikowalnych.

Pobierz pliki:

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska