Menu


RSS

Dokumenty

Dokumenty to zbiór aktów prawnych, dokumentów programowych, uszczegółowień i wytycznych.

AKTUALNE

  1. Program Operacyjny Pomoc Techniczny 2007-2013 (wersja z 29.10.2013 r. obowiązująca od 29.10.2013 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 
  2. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (wersja z 08.10.2013 r. obowiązująca od 29.10.2013 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 
WERSJE ARCHIWALNE:
  1. Program Operacyjny Pomoc Techniczny 2007-2013 (wersja z 25.11.2011 r. obowiązująca od 7.02.2012 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 
  2. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (wersja z 30.01.2012 r. obowiązująca od 7.02.2012 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 

 

  1. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 (wersja z 30.09.2008 r.)  Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 
  2. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 (wersja z 20.04.2009 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 

 

  1. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 (wersja z 28.06.2007 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie
  2. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (wersja z 31.10.2007 r.)  Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie