Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-12-2009

Nowelizacja Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej

7 grudnia 2009 r. weszły w życie znowelizowane Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej. Zmiany są związane z uwzględnieniem nowych beneficjentów Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz wejściem w życie znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.

Nowe zasady uszczegóławiają również zasady kwalifikowalności wydatków szkoleniowych w POPT 2007-2013. Wprowadzone zmiany dotyczą ponadto ujednolicenia zapisów Wytycznych z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi  kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013.

Przejdź do strony z dokumentem 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska