Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Najnowsze wydawnictwa


W Programie Pomoc Techniczna możliwe jest wspieranie realizacji projektów z list projektów indywidulanych, czyli największych i najważniejszych inwestycji w Polsce. W roku 2008 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kampanię edukacyjno-informacyjną pod nazwą "Nowe drogi rozwoju. Człowiek - Natura - Infrastruktura", w ramach której przygotowano dwa podręczniki przeznaczone dla beneficjentów projektów indywidualnych.

Dla pozostałych beneficjentów Programu Pomoc Techniczna przygotowany został Przewodnik dla beneficjentów POPT 2007-2013 zawierający wszystkie dokumenty i formularze niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie oraz do rozliczenia projektu.

 

 

Pomoc Techniczna 2012. Raport Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (5,89 MB)
Jak wdrażać zasady horyzontalne Unii Europejskiej w administracji Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (308 KB)
 Zielone biuro Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (144 KB)
Przewodnik dla beneficjentów POPT 2007-2013

Przewodnik dla beneficjentów POPT 2007-2013  Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,07 MB)

Biuletyn pomocy technicznej   (2,10 MB)

Podręcznik dla Inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych

 

Podręcznik dla Inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych   (10,7 MB)

Zalecenia techniczne do kontroli i oceny skuteczności środków minimalizujących efekt barierowy infrastruktury transportowej

 

Zalecenia techniczne do kontroli i oceny skuteczności środków minimalizujących efekt barierowy infrastruktury transportowej   (2,33 MB)

Przewodnik dla beneficjentów POPT 2007-2013

 

Przewodnik dla beneficjentów POPT 2007-2013   (1,19 MB)

Biuletyn Pomocy Technicznej 6/2010

 

Biuletyn Pomocy Technicznej 6/2010   (756 KB)

Miniprzewodnik informacyjny dla beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 1.1 POPT

 

Miniprzewodnik informacyjny dla beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna   (788 KB)

Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej

 

Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej  (312 KB)

 Inwestycje infrastrukturalne. Komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów

 

Inwestycje infrastrukturalne. Komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów 
(1,66 MB)

 Zielone Zamówienia Publiczne. Praktyczny podręcznik dla beneficjentów Funduszy Europejskich

 

Zielone Zamówienia Publiczne. Praktyczny podręcznik dla beneficjentów Funduszy Europejskich (9,74 MB)

 

Miniprzewodnik informacyjny dla beneficjentów realizujących projekty w ramach POPT

 

Miniprzewodnik informacyjny dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Pomoc Techniczna   (763,46 KB)

Zeszyty Metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nr 1. Postępowanie administracyjne w sprawach określocnych ustawą...

 

Zeszyty Metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nr 1. Postępowanie administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (4,88 MB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska