Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


06-06-2016

Realizowane Projekty


Realizowane projekty
   
W październiku 2007 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT).

***

Poniżej prezentujemy szczegółową informację na temat beneficjentów oraz ilości projektów przyjętych
do realizacji w latach 2007-2013:

***

 

W trakcie realizacji Programu do IZ POPT wpłynęło 500 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 3,24 mld . Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla powyższych projektów wynosi 2,48 mld zł. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 0,76 mld zł.

 

Informacja na temat realizowanych projektów:

 

Liczba podpisanych porozumień/wydanych decyzji: 469

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2,15 mld zł

Odsetek zakontraktowanych środków dla Programu: 99,95 %

Wartość płatności: 2,15 mld zł

Odsetek płatności w porównaniu z alokacją: 99,95 %

 

Stan na 31 maja 2016 r.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska