Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-04-2013

Co nowego w Programie Pomoc Techniczna

Trwają prace nad programem pomocy technicznej na lata 2014-2020. Z puli na lata 2007-2013 realizowane są m.in. projekty szkoleniowe i informacyjno-promocyjne. O wdrażaniu Programu Pomoc Techniczna (PO PT) rozmawiano podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego. Obradom przewodniczył wiceminister rozwoju regionalnego Marcin Kubiak.

W pierwszej części posiedzenia zaprezentowane zostało sprawozdanie okresowe z realizacji programu w drugiej połowie 2012 r. oraz jego aktualny stan wdrażania. Jednym z najważniejszych zadań w zakresie pomocy technicznej jest przygotowanie programu operacyjnego na przyszłą perspektywę. W tym celu powołano grupę roboczą ds. programowania PO PT 2014-2020, która opiniuje założenia do programu. W maju planowane jest rozpoczęcie rozmów z Komisją Europejską w tej sprawie.

Co nowego w Programie Pomoc Techniczna

Ponadto dzięki funduszom z programu, od października 2012 r. do kwietnia 2013 r., możliwe było przeprowadzenie szeregu działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych, m.in.:

  • przeprowadzono i rozstrzygnięto dwa konkursy dla samorządów – na wsparcie jakości usług publicznych oraz tzw. obszarów funkcjonalnych;
  • w radiu, telewizji i Internecie prowadzona jest kampania informacyjną na temat Funduszy Europejskich „Każdy korzysta, nie każdy widzi”;
  • ogłoszono II edycję konkursu dla prasy lokalnej i regionalnej „Fundusze Europejskie – rejestruj zmiany”;
  • przeprowadzono szkolenia dla dziennikarzy z zakresu wiedzy o Funduszach Europejskich, oraz urzędników z zakresu zamówień publicznych i oprogramowania statystycznego;
  • wsparto prace sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju;
  • ze środków PO PT finansowane jest działanie 95 punktów informacyjnych (Funduszy Europejskich i PAIiIZ).

Według najnowszych danych, w programie podpisano umowy o dofinansowanie projektów, w których wartość wkładu unijnego wyniosła 1,71 mld zł. Stanowi to blisko 80 proc. alokacji. Zakończono 268 z 335 realizowanych przedsięwzięć. Komisja Europejska zwróciła już ponad połowę dostępnych funduszy.

Co nowego w Programie Pomoc Techniczna

Podczas spotkania odbyły się dwa głosowania. W pierwszym, Komitet Monitorujący przyjął sprawozdanie z realizacji programu. W drugim, zaakceptował zmiany, które umożliwią finansowanie wynagrodzeń 6 instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich z PO PT (a nie jak dotychczas z komponentów pomocy technicznej w poszczególnych programach). Zmieniono również niektóre wskaźniki.

Spotkanie odbyło się 19 kwietnia 2013 r. w Warszawie.

Więcej informacji w załączonych prezentacjach.

Pobierz pliki:

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska