Menu


08-05-2015

Obradował Komitet Monitorujący Program Pomoc Techniczna 2007-2013

7 maja br. odbyło się XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013, któremu przewodniczył Pan Minister Marceli Niezgoda.

Podczas posiedzenia przyjęte zostało Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu za II półrocze 2014 r. i zaprezentowano aktualny stan jego wdrażania. Przedstawiona została również prezentacja dotycząca aktualnego stanu realizacji POPT 2007-2013 i najważniejszych działań realizowanych w ramach pomocy technicznej w okresie sprawozdawczym, m. in. wsparcia dla samorządów oraz dla związków ZIT, najciekawszych działań informacyjno-promocyjnych, realizowanych badań ewaluacyjnych oraz wsparcia dla sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju.

W drugiej części spotkania pokazana została prezentacja przedstawicieli Głównego Urzędu Statystycznego - beneficjenta POPT 2007-2013. Do najważniejszych zagadnień przedstawionych w prezentacji należą: -

  • działania dotyczące rozwoju, promocji i rozbudowy systemu STRATEG ,
  • harmonogram konferencji i warsztatów poświęconych systemowi STRATEG, monitorowaniu i ewaluacji polityki spójności. Organizatorem konferencji i warsztatów jest Główny Urząd Statystyczny.

Pobierz pliki:

Prezentacja Obszary wsparcia oraz Sprawozdanie okresowe z realizacji POPT 2007-2013 w II połowie 2014 r.

Prezentacja Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu "Statystyka dla polityki spójności"