Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-10-2010

Program Pomoc Techniczna na półmetku

– Rozdysponowaliśmy już połowę środków dostępnych w Programie Pomoc Techniczna. To ponad 1 mld złotych – poinformował wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło podczas IX posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2007-2013. Spotkanie odbyło się 19 października 2010 r. w Warszawie.

Do 11 października 2010 r. rozliczono beneficjentom wydatki o wartości 525 mln złotych, co stanowi 25,6 proc. alokacji. – Płatności z Komisji Europejskiej kształtują się na poziomie 22 proc. wszystkich środków Programu. Świadczy to o bardzo sprawnej jego realizacji – zaznaczył wiceminister Zdziebło.

Program Pomoc Techniczna na półmetku

Michał Ziętara, zastępca dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej przypomniał zebranym, że najwięcej środków z POPT przeznaczanych jest na wsparcie zasobów ludzkich. Działania te obejmują blisko 71 proc. podpisanych decyzji. Kolejne co do wielkości obszary pomocy stanowią: wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie systemu NSRO, wsparcie informatyczne oraz działania informacyjno-promocyjne.

Program Pomoc Techniczna na półmetku

Robert Sidorowicz, zastępca dyrektora Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń (DIP) przedstawił zadania realizowane przez DIP a finansowane z Programu  Pomoc Techniczna. Jednym z nich jest utrzymanie ogólnopolskiej sieci punktów informacyjnych. W 2011 roku planowane jest rozszerzenie usług świadczonych przez te punkty o pomoc przy rozliczaniu wniosków o płatność. – Wyczerpuje się już pula dostępnych środków unijnych. Musimy zatem zmienić zakres usług świadczonych przez punkty informacyjne w całym kraju – dodał wiceminister Adam Zdziebło.

Podczas posiedzenia, członkowie Komitetu Monitorującego jednogłośnie przyjęli "Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 za I półrocze 2010 roku".

Program Pomoc Techniczna na półmetku 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska