Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-06-2010

VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2007-2013

- Rozdysponowaliśmy ponad 40 proc. środków Programu Pomoc Techniczna. Udało nam się zakończyć 104 projekty. Rozliczenia z Komisją Europejską przebiegają bardzo sprawnie - podsumował wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło podczas VIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2007-2013, które odbyło się 17 czerwca 2010 r. w Warszawie.

VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2007-2013

Michał Ziętara, zastępca dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej przedstawił wdrażanie Programu w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2010 r. - W I połowie roku realizowaliśmy 6 projektów własnych o wartości blisko 67 mln zł. Dotyczyły one podnoszenia kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie POPT, szkoleń, wsparcia funkcjonowania Instytucji Zarządzającej POPT, wsparcia przygotowania i realizacji projektów kluczowych „Project pipeline”, oceny stanu realizacji pomocy technicznej w latach 2009-2010 oraz promocji POPT.

Podczas posiedzenia członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 za 2009 r.

Zaprezentowano również przykłady najciekawszych projektów realizowanych z Programu Pomoc Techniczna 2007-2013. Agnieszka Zdanowska z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przedstawiała jeden z projektów finansowanych z Pomocy Technicznej: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”, będącej odpowiednikiem europejskiej ENEA.

VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2007-2013

 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska