Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-04-2010

VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2007-2013

– Program Pomoc Techniczna ma dobrą dynamikę rozliczania wniosków o płatność i ich certyfikacji do Komisji Europejskiej. Zakończyliśmy już 100 projektów o wartości ponad 314 mln zł – poinformował sekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło podczas VII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2007-2013, które odbyło się 21 kwietnia 2010 r. w Warszawie.

Aktualny stan wdrażania Programu przedstawił Michał Ziętara, zastępca dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej. – Do połowy kwietnia do realizacji przyjętych zostało 167 projektów o wartości blisko 800 mln zł, co stanowi 40 procent alokacji Programu – podkreślił. Dodał również, że beneficjentom wypłacono już 377,12 mln zł, a do Komisji Europejskiej certyfikowano blisko 90 mln euro. – W 90 proc. zrealizowaliśmy już zasadę n+3 dla przyszłego roku – poinformował M. Ziętara.

VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2007-2013

Podczas posiedzenia Komitetu podsumowano również najważniejsze działania realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna, m.in. wsparcie zasobów ludzkich, informatyzację, wsparcie beneficjentów projektów kluczowych (project pipeline) oraz instytucji zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności, a także ocena realizacji NSS.

Z Programu Pomoc Techniczna finansowana jest również sieć punktów informacyjnych – ich liczba na koniec grudnia zeszłego roku wynosiła 104. Wiceminister Adam Zdziebło przypomniał o propozycji zmiany roli, jaką obecnie pełnią punkty informacyjne. W przyszłości mają one nie tylko informować o możliwościach uzyskania funduszy unijnych, ale ich zadaniem będzie również pomoc beneficjentom w poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność.

VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2007-2013

Podczas spotkania, członkowie Komitetu przyjęli jednogłośnie Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 za II półrocze 2009 r.

Na koniec posiedzenia, Stanisław Bienias z Departamentu Koordynacji Polityki Spójności przedstawił wpływ Programu Pomoc Techniczna na rozwój ewaluacji w Polsce.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska