Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-09-2009

VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2007-2013

- Zgodnie z przyjętym przez rząd planem certyfikowania do Komisji Europejskiej 16,8 mld zł do końca tego roku, w Programie Pomoc Techniczna powinniśmy certyfikować 182 mln zł. Na chwilę obecną prognozę wykonaliśmy  w prawie 100 proc., a do osiągnięcia zakładanego wyniku pozostały jeszcze tylko 3 mln zł – powiedział Adam Zdziebło, wiceminister rozwoju regionalnego podczas VI posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2007-2013.

Michał Ziętara, zastępca dyrektora Departamentu  Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej przedstawił aktualny stan realizacji oraz najważniejsze działania podejmowane w ramach Programu. Według danych z 15 września 2009 roku w Programie realizowanych jest 137 projektów o łącznej wartości dofinansowania 588,16 mln zł, co oznacza, że zakontraktowano 27,2 proc. alokacji. Zakończono realizację 45 projektów dofinansowanych kwotą blisko 120 mln zł. - W tym roku zamierzamy wysłać do Komisji wnioski o poświadczenie i płatność na taką kwotę, która pozwoli nam uzyskać łączną refundację w wysokości około 214,5 mln zł – podsumował wiceminister Zdziebło.

Najważniejsze działania w ramach Programu Pomoc Techniczna obejmują m.in. szkolenia dla beneficjentów i urzędników realizujących projekty kluczowe, szkolenia z polityk horyzontalnych dla osób zaangażowanych we wdrażanie Narodowej Strategii Spójności oraz z zakresu pomocy publicznej i zamówień publicznych. - Szkolenia są zorientowane na to, by proces przygotowania projektów indywidualnych przebiegał jak najsprawniej – dodał dyrektor Ziętara. Przeprowadzana jest również ewaluacja Pomocy Technicznej 2004-2006.

Członkowie Komitetu podjęli uchwałę o przyjęciu Sprawozdania okresowego z realizacji Programu  Pomoc Techniczna 2007-2013 za I półrocze 2009 r. Zapoznali się także z prezentacją na temat projektów POPT, których beneficjentem jest Departament Instytucji Certyfikującej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska