Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


26-06-2009

V posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2007-2013

- Wg stanu na 22 czerwca 2009 r., w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 realizowanych jest 138 projektów, o łącznej wartości dofinansowania unijnego 808 mln zł. To niemal odpowiada ilości projektów, jakie były realizowane w całej poprzedniej perspektywie, zaś ich wartość jest 8 razy większa – powiedział Michał Ziętara, zastępca dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, na V zebraniu Komitetu Monitorującego Program  Pomoc Techniczna 2007-2013. Spotkanie odbyło się 24 czerwca 2009 r. w Warszawie.

Wysoki poziom wykorzystania Programu wynika z faktu, iż w obecnej perspektywie poziom dofinansowania wynosi 85 a nie 75 proc. Ponadto program jest dużo pojemniejszy i ma większą alokację.

V posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2007-2013

- Obecny Program od „starego” różni się znacznie. Po pierwsze wielkością, po drugie zakresem zaangażowanie w dofinansowanie dużo większej liczby instytucji. Po trzecie, przestaliśmy być tylko okienkiem, w którym przyjmowane są wnioski i wypłacane dofinansowanie – kontynuował dyr. Ziętara - Korzystając z tego, że środków jest więcej, przyjęliśmy bardziej aktywną rolę i staramy się wspierać te działania i instytucje horyzontalne, które przynoszą wymierne korzyści kiedy są realizowane na szeroką skalę. Jedną z tych inicjatyw jest tzw. „project pipeline”, czyli wsparcie instytucji przy weryfikacji i ocenie indywidualnych projektów kluczowych – dodał dyr. Ziętara.

W większości chodzi o tzw. duże projekty, których wartość przekracza 50 mln euro, bądź 25 mln euro w przypadku projektów środowiskowych. Do tej pory udało się objąć wsparciem w ramach „project pipeline” łącznie 82 projekty, z tego już dla 13 projektów wsparcie zostało udzielone i następuje rozliczanie.

V posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2007-2013

Jak dotąd w ramach POPT 2007-13 udało się zakończyć 63 projekty, w których wsparcie unijne wyniosło 113 mln złotych. Zakontraktowano blisko 30 proc. wartości programu, natomiast udało się już poświadczyć do Komisji wydatki w wysokości 141 mln złotych , czyli ponad 5 proc. alokacji.

- Nie można jednak popadać w samozachwyt. Może Program Pomoc Techniczna wypada lepiej na tle innych programów, ale wynika to głównie z jego charakteru. Pomoc techniczna powinna być uruchomiona jako pierwsza i powinna od samego początku być realizowana dynamicznie, z pełnym impetem – stwierdził dyr. Zientara - U nas nie ma skomplikowanych projektów, które się długo przygotowuje,  nie opracowujemy studium wykonalności, raportów z oceny oddziaływania na środowisko, nie ma skomplikowanej dokumentacji technicznej. Pomoc techniczna będzie realizowana w swoim tempie, z podobną „szybkością”. To będzie też Program zamykany jako jeden z ostatnich, gdyż wsparcie musi być udzielane do samego końca. Taką sytuację należy więc uznać za jak najbardziej normalną – podsumował dyr. Ziętara.

V posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2007-2013

Podczas posiedzenia członkowie Komitetu zatwierdzili sprawozdanie z wdrażania POPT 2007-13 za 2008 rok. Zapoznali się także z najciekawszymi projektami, które są współfinansowane ze środków programu.

Pobierz prezentacje:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska