Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


25-06-2012

XIV Komitet Monitorujący Program Pomoc Techniczna

Wsparcie udzielone 88 projektom, stworzenie edukacyjnego portalu o Funduszach Europejskich dla dzieci i młodzieży Euroman.gov.pl - to tylko niektóre efekty realizacji Programu Pomoc Techniczna (POPT) w 2011 roku. Na XIV posiedzeniu Komitetu Monitorującego, któremu przewodniczył wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski, przyjęto sprawozdanie roczne z jego realizacji. Spotkanie odbyło się 25 czerwca 2012 r. w Warszawie.

XIV Komitet Monitorujący Program Pomoc Techniczna


Rok 2011 upłynął po znakiem przygotowania i realizacji oceny śródokresowej oraz wdrażania rekomendacji z niej wynikających - poinformował wiceminister Paweł Orłowski. Dodał, że wyniki przeprowadzonej oceny stały się podstawą do wprowadzenia zmian do Programu, które miały na celu zoptymalizowanie wsparcia udzielanego w ramach POPT. Ich zadaniem było także lepsze dostosowanie Programu do obecnych potrzeb systemu wdrażania Narodowej Strategii Spójności. Zmiany umożliwiły włączenie m.in. Głównego Urzędu Statystycznego czy też Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii do listy beneficjentów POPT oraz poszerzenie kręgu odbiorców pomocy o jednostki samorządu terytorialnego i organizacje je skupiające.

Podczas posiedzenia, zastępca dyrektor Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Przemysław Derwich, oprócz zaprezentowania sprawozdania, przedstawił również aktualny stan wdrażania Programu oraz obecne działania realizowane w jego ramach.

XIV Komitet Monitorujący Program Pomoc Techniczna

Osobnym punktem obrad Komitetu Monitorującego była informacja na temat konkursów skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego, które przygotują je do realizacji projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Pobierz plik:
Prezentacja - Sprawozdanie roczne z realizacji POPT w 2011 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,97 MB)
Prezentacja - Działania skierowane do samorządów Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,02 MB)

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska