Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-06-2011

XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna

– Od początku roku udzielono w punktach informacyjnych ponad 3000 konsultacji z zakresu nowej usługi, czyli pomocy przy rozliczaniu wniosków o płatność. To bardzo dobry wynik. Liczymy, że dzięki udzielanej pomocy, system będzie dużo bardziej przyjazny dla beneficjentów środków europejskich – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło podczas XI posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna, które 15 czerwca 2011 r. odbyło się w Warszawie.

XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna

Jak zaznaczył wiceminister Adam Zdziebło, realizacja Programu przebiega bardzo sprawnie. – Dotychczas podpisaliśmy umowy na 228 projektów o wartości ponad 1,2 mld zł, co stanowi już 60 proc. alokacji.

XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna

Przemysław Derwich, zastępca dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, przypomniał natomiast najważniejsze obszary wspierane przez Program:

  • wsparcie zasobów ludzkich,
  • rozbudowa infrastruktury informatyczne,
  • wsparcie udzielane GDOŚ/RDOŚ,
  • wsparcie projektów kluczowych,
  • wsparcie Krajowej Strategii Rozwoju Kraju,
  • ewaluacja NSRO,
  • informacja i promocja,
  • koordynacja pomocy technicznej.

Członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie roczne z realizacji  Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 za rok 2010.

Podczas posiedzenia, Jan Dzięciołowski z Komisji Europejskiej przedstawił informacje na temat Strategii Europa 2020 i możliwych kierunkach wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej – W polityce spójności po 2013 roku będzie kładziony nacisk na wzmacnianie potencjału administracji publicznej.

Po zakończeniu obrad, członkowie Komitetu zwiedzili nowo otwartą siedzibę Centralnego Punktu Informacyjnego, która mieści się przy ul. Żurawiej 3/5. Projekt „System informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013” w ramach którego funkcjonuje sieć punktów informacyjnych w całej Polsce, jest finansowany z Programu Pomoc Techniczna.

XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska