Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-04-2011

X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna

– Jest to program, w którym założone cele są osiągane stopniowo i konsekwentnie, co potwierdza ponad 50 proc. zakontraktowanych środków – powiedział wiceminister rozwoju regonalnego Adam Zdziebło podczas X Posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna, które 12 kwietnia 2011 r. odbyło się w Warszawie.

X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna

- Oznacza to, że ponad 665 mln złotych trafiło już do beneficjentów i jest przeznaczane między innymi na inwestycje w zasoby ludzkie, informatyzację czy wsparcie sieci punktów informacyjnych - dodał wiceminister. Mariusz Mielczarek z Komisji Europejskiej przyznał, że - równomierna realizacja wszystkich osi priorytetowych Programu jest pozytywnie odbierana przez władze europejskie. Przypomniał, że w tym roku również Program Pomoc Techniczna zostanie poddany śródokresowej ewaluacji, której podlegają wszystkie realizowane w Polsce Programy.

X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna

Podczas posiedzenia komitetu zostało jednogłośnie przyjęte sprawozdanie okresowe z realizacji Programu za drugie półrocze 2010 roku. Zaprezentowane zostały także najciekawsze projekty dofinansowane ze środków PO PT. Wśród nich te, ukierunkowane na wsparcie współpracy międzynarodowej z państwami członkowskim Unii Europejskiej. Realizowane w ich ramach seminaria, konferencje i warsztaty, umożliwiają transfer wiedzy, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie polityki spójności.

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska