Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Projekt Pipeline

 

 


Organizacja Funduszy Europejskich / O Systemie

Zapoznaj się z systemem wdrażania funduszy, instytucjami oraz ich kompetencjami. Poznaj ekspertów oceniających projekty w programach na lata 2007-2013.

System

W skład systemu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wchodzą następujące podmioty:

  • Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna  w Ministerstwie Rozwoju,
  • Instytucja Certyfikująca w Ministerstwie Rozwoju,
  • Instytucja Audytowa w Ministerstwie Finansów,
  • Beneficjenci,

Ze względu na specyfikę i zakres operacji realizowanych w ramach POPT 2007-2013 system nie przewiduje powoływania Instytucji Pośredniczących.

Komisja Europejska - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Priorytety - Beneficjenci 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska