Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Organizacja Funduszy Europejskich / Eksperci doradzający Instytucjom 

Zapoznaj się z systemem wdrażania funduszy, instytucjami oraz ich kompetencjami. Poznaj ekspertów oceniających projekty w programach na lata 2007-2013. 

 

UWAGA: 6 czerwca 2009 r. nastąpiło usunięcie Listy ekspertów ze strony internetowej.

Powyższe wynika z zapisów art. 13 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 2008 nr 216 poz. 1370), który stanowi, iż eksperci zamieszczeni na Liście ekspertów zachowują swój status nie dłużej niż 3 miesiące od momentu wejścia w życie znowelizowanego art. 31 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 nr 227, poz. 1658, z późn. zm.), czyli najpóźniej do dnia 6 czerwca 2009 r.

Jednocześnie zgodnie ze znowelizowanym art. 31 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) Minister Rozwoju Regionalnego tworzy i prowadzi centralną bazę ekspertów, na podstawie danych przekazanych przez instytucje zarządzające oraz udostępnia ją na stronie internetowej MRR. W związku z powyższym przekazywane przez instytucje zarządzające bazy ekspertów będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej MRR. Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska