Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-07-2009

Ruszył cykl szkoleń z zakresu zasad udzielania pomocy publicznej dla pracowników administracji rządowej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło cykl szkoleń z zakresu udzielania pomocy publicznej. Szkolenia przeznaczone są dla pracowników administracji rządowej, zaangażowanych we wdrażanie Narodowej Strategii Spójności tj. dla pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących w ministerstwach.

Szkolenia obejmować będą 3 bloki tematyczne:

  • dopuszczalność i nadzorowanie pomocy publicznej - zagadnienia ogólne,
  • pomoc publiczna w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich - projekty "miękkie",
  • pomoc publiczna w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich - projekty inwestycyjne.

Od 6 lipca do 21 sierpnia 2009 r. realizowany jest pierwszy blok tematyczny. Najbliższe szkolenia odbędą się w następujących terminach:

 Termin

 Godzina i miejsce

 13 - 14 lipca
2009

9.00 - 16.00, Kancelaria Radcy Prawnego - Centrum Prawa Konkurencji, Warszawa ul. Brukselska 14 

23 - 24 lipca
2009

9.00 - 16.00, Kancelaria Radcy Prawnego - Centrum Prawa Konkurencji, Warszawa ul. Brukselska 14 

 27 - 28 lipca
2009

9.00 - 16.00, Kancelaria Radcy Prawnego - Centrum Prawa Konkurencji, Warszawa ul. Brukselska 14

 30 - 31 lipca
2009

9.00 - 16.00, Kancelaria Radcy Prawnego - Centrum Prawa Konkurencji, Warszawa ul. Brukselska 14  

 3 - 4 sierpnia
2009

9.00 - 16.00, Kancelaria Radcy Prawnego - Centrum Prawa Konkurencji, Warszawa ul. Brukselska 14 

 6 - 7 sierpnia
2009

9.00 - 16.00, Kancelaria Radcy Prawnego - Centrum Prawa Konkurencji, Warszawa ul. Brukselska 14 

 10 - 11 sierpnia
2009

 9.00 - 16.00, Kancelaria Radcy Prawnego - Centrum Prawa Konkurencji, Warszawa ul. Brukselska 14 

 13 - 14 sierpnia
2009

9.00 - 16.00, Kancelaria Radcy Prawnego - Centrum Prawa Konkurencji, Warszawa ul. Brukselska 14 

 17 - 18 sierpnia
2009

 9.00 - 16.00, Kancelaria Radcy Prawnego - Centrum Prawa Konkurencji, Warszawa ul. Brukselska 14 

 20 - 21 sierpnia
2009

 9.00 - 16.00, Kancelaria Radcy Prawnego - Centrum Prawa Konkurencji, Warszawa ul. Brukselska 14 

 

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem wyznaczone zostały dodatkowe terminy dla osób, które, z powodu braku miejsc nie zarejestrowały się w pierwszej turze. Dodatkowa tura pierwszego bloku tematycznego odbędzie się w terminach: 31 sierpnia - 1 września, 3-4 września, 7-8 września, 10-11 września, 14-15 września, 17-18 września, 21-22 września, 24-25 września. Lista uczestników została zamknięta.

Informacji na temet szkoleń udziela oraz przyjmuje zgłoszenia wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego - Centrum Prawa Konkurencji w Warszawie, telefon : 22 826 - 41- 47, e -mail: office@konkurencja.com

 

Cykl szkoleń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska