Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-12-2014

Konsultacje wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie trybu opracowywania, uzgadniania i podawania do publicznej wiadomości wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego zapraszamy do konsultacji zewnętrznych projektu Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020.

Uwagi prosimy zgłaszać na formularzu uwag do 16 stycznia 2015 r., na adres poczty elektronicznej: bartosz.siemiatkowski@mir.gov.pl

Projekt wytycznych oraz formularz do zgłaszania uwag można pobrać w zakładce Wytyczne w konsultacjach

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska