Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


10-12-2014

Nowelizacja Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej

4 grudnia 2014 rozpoczęły obowiązywać znowelizowane Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej na lata 2007-2013. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

W znowelizowanych wytycznych uwzględniona została procedura udzielania zamówień publicznych, w której podwyższono kwotę dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

Pozostałe zmiany dotyczą aktualizacji nazwy Ministerstwa oraz zmniejszenia alokacji w Priorytecie 10. Programu Kapitał Ludzki (PO KL). Ponadto uszczegółowiono sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Wytyczne znajdują się w zakładce Dokumenty i wytyczne.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska