Menu

Bieżący katalog: Wiadomości

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


01-03-2017

Obradował Komitet Monitorujący Program Pomoc Techniczna 2007-2013

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Pomoc Techniczna

27 lutego 2017 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013, któremu przewodniczył Pan Minister Paweł Chorąży.

Podczas posiedzenia przyjęte zostało Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Przedstawiona została również prezentacja dotycząca najważniejszych działań realizowanych w ramach POPT 2007-2013 tj. wsparcie dla samorządów, najciekawsze działania informacyjno-promocyjne oraz wsparcie dla sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju.

Pokazana została również prezentacja o wynikach Ewaluacji ex-post POPT 2007-2013. Do najważniejszych zagadnień przedstawionych w prezentacji należą:

  • ocena realizacji POPT 2007-2013 pod kątem użyteczności i trwałości,
  • główne wnioski i rekomendacje.

Pobierz pliki: