Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-09-2009

Polityka zrównoważonego rozwoju - szkolenia dla administracji rządowej

Rozpoczął się cykl szkoleń dotyczących polityki zrównoważonego rozwoju przeznaczony dla osób pracujących w jednostkach administracji rządowej odpowiedzialnych za realizację Narodowej Strategii Spójności.

Szkolenia są przeznaczone dla:

 • osób odpowiedzialnych za ocenę wniosków, ewaluację, monitoring, kontrolę, weryfikację wydatków oraz realizację projektów w: Instytucjach Zarządzających, Instytucjach Pośredniczących i Instytucjach Pośredniczących II stopnia zlokalizowanych w ministerstwach,
 • pracowników urzędów kontroli skarbowej odpowiadająch za kontrolę projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,
 • pracowników Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji w Urzędach Wojewódzkich.

  Na sesjach przedstawione zostaną  m.in. następujące zagadnienia:
 • obszary związane z realizacją zasady zrównoważonego rozwoju,
 • uregulowania prawne obowiązujące w Polsce i wynikające z przepisów Unii Europejskiej,
 • prognoza oddziaływania na środowisko,
 • inwestowanie w zrównoważony rozwój,
 • przykłady dobrych praktyk z Polski i Europy,
 • ocena stosowania prawidłowości polityki zrównoważonego rozwoju w projektach   współfinansowanych ze  środków UE.

Szkolenia będą się odbywały w Warszawie, w Hotelu Belwederskim, przy ul. A. Sulkiewicza 11 w następujących terminach:

                               

 Miesiąc  Termin
 wrzesień 2009

  14 września
 21 września
 22 września
 28 września
 30 września

 październik 2009

 5 października
 6 października
 12 października
 13 października
 19 października
 20 października
 26 października
 27 października

 listopad 2009  20 listopada
 23 listopada
 25 listopada
 26 listopada
 
 grudzień 2009  4 grudnia
 11 grudnia

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać kartę zgłoszeniową na adres e-mailowy: horyzontalne@frdl.org.pl. Bliższych informacji udziela organizator, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej pod numerem telefonu: 022 322-84-34.

Pobierz plik:
Karta zgłoszeniowa 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska