Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


05-05-2009

Szkolenia z raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych

14 maja 2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna realizację cyklu szkoleń z zakresu sporządzania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko dla osób reprezentujących beneficjentów tzw. indywidualnych projektów kluczowych oraz pracowników Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Szkolenia będą tematycznie dostosowane do potrzeb danej grupy odbiorców. Przeszkolonych zostanie w sumie 600 osób. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna, zgodnie z szerszym projektem pod nazwą "Wsparcie przygotowania i realizacji projektów kluczowych w ramach inicjatywy project pipeline".

Wykonawcą szkoleń jest firma Ekologus Sp. z o. o. z Bielska-Białej. Szczegółowe informacje na temat szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej wykonawcy.

Przejdź do strony Ekologus Sp. z o.o

                                        Harmonogram szkoleń dla beneficjentów

 Miesiąc

 Termin

 Miasto

 
Maj

   26-27 
  28-19

 Warszawa
 Warszawa

 
Czerwiec

 2-3
 4-5
   16-17
   18-19

 Warszawa
 Warszawa
 Kraków
 Kraków

 Czerwiec/Lipiec

 30.06 - 01.07

 Poznań

 
Lipiec

 2-3
 6-7
 8-9

 Poznań
 Poznań
 Wrocław

 
Sierpień

 18-19
 20-21
 25-26
 27-28

 Kraków
 Kraków
 Wrocław
 Wrocław

 
Wrzesień

 1-2
 3-4
    29-30

 Sopot
 Sopot
 Łódź

 
Październik

 1-2
 6-7
 8-9

 Łódź
 Sopot
 Sopot

 

 Harmonogram szkoleń dla pracowników GDOŚ i RDOŚ

    

 Miesiąc  Termin  Miasto Maj

 14-15 
18-19
26-27
28-29

 Warszawa
 Warszawa
 Warszawa
 Warszawa

 

Czerwiec

 2-3
 4-5
    16-17
    18-19

   Warszawa
   Warszawa
Kraków
Kraków

 Czerwiec-Lipiec

 30.06 - 01.07

 Poznań

 
Lipiec

 2-3
 6-7
 8-9

Poznań
Poznań
  Wrocław

 
Sierpień

  18-19
  20-21
  25-26
  27-28

 Kraków
 Kraków
   Wrocław
   Wrocław


 Wrzesień

 1-2
 3-4
    29-30

Sopot
Sopot
Łódź 

 
Październik

 1-2
 6-7
 8-9

Łódź
 Sopot
 Sopot

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska