Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-04-2014

Zmiana Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Pomoc Techniczna

W związku z wejściem 16 kwietnia 2014 r. nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowuje zmianę Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej, która uwzględni zmianę progu stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, określonego w art. 4 pkt 8 tej ustawy, z 14 tys. euro na 30 tys. euro.

Od 16 kwietnia 2014 r. do dnia wydania Wytycznych, uwzględniających zmieniony stan prawny, należy stosować Procedurę udzielania zamówień publicznych (pkt 5 Załącznika nr 1 do Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej) do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro.

Informacja o zmianie Wytycznych zostanie opublikowana niezwłocznie po ich podpisaniu przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska