Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-02-2012

Beneficjenci

 

Beneficjentami Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 są następujące instytucje systemu wdrażania Narodowej Strategii Spójności:

 1. Instytucja Koordynująca NSRO w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
 2. Instytucja Strategiczna w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
 3. Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
 4. Krajowa Jednostka Oceny w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
 5. Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
 6. Instytucje Zarządzające poszczególnymi programami operacyjnymi wdrażanymi centralnie, departamenty w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
 7. Instytucje Pośredniczące w administracji rządowej,
 8. Instytucje Wdrażające (Pośredniczące II stopnia) w administracji rządowej,
 9. Instytucja Certyfikująca, departament w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
 10. Instytucje Pośredniczące w certyfikacji i Kontrolerzy I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Urzędach Wojewódzkich,
 11. Instytucja Audytowa w Ministerstwie Finansów,
 12. Urzędy Kontroli Skarbowej,
 13. Jednostka odpowiedzialna za otrzymywanie i przekazywanie płatności w Ministerstwie Finansów,
 14. Operator krajowego systemu informatycznego wspomagającego realizację NSRO/PWW  w Ministerstwie Finansów,
 15. Jednostki w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odpowiedzialne za wsparcie jednostek realizujących NSRO,
 16. Jednostka odpowiedzialna za weryfikację zasady dodatkowości w Ministerstwie Finansów,
 17. Instytucja Zarządzająca/Instytucja Krajowa dla programów Celu Europejska Współpraca Terytorialna w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
 18. Jednostka odpowiedzialna za promocję i informację NSRO w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
 19. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
 20. Organy administracji rządowej zajmujące się zagadnieniami obszarów Natura 2000 oraz ocen oddziaływania na środowisko,
 21. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 22. Ośrodek Rozwoju Edukacji,
 23. Główny Urząd Statystyczny,
 24. Urząd Komunikacji Elektronicznej,
 25. Urząd Transportu Kolejowego,
 26. Urząd Regulacji Energetyki,
 27. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
 28. Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
 29. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
 30. Władza Wdrażająca Programy Europejskie,
 31. Polska Agencja Rozwoju Przesiębiorczości,
 32. Ośrodek Przetwarzania Informacji,
 33. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
 34. Centrum Projektów Europejskich,
 35. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska