Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-03-2012

Dokumenty

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 przedstawia cele działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą POPT, wskazuje odbiorców tych działań - grupy docelowe oraz prezentuje planowane działania komunikacyjne.

Ze względu na jednostopniowy system wdrażania programu, Plan komunikacji POPT nie zawiera delegacji obowiązków promocyjnych na instytucje podległe.

Działania informacyjne i promocyjne realizowane przez Instytucję Zarządzającą POPT służą:

  • wspieraniu realizacji celów POPT 2007-2013,
  • kształtowaniu świadomości społeczeństwa o stałym usprawnianiu procesu wdrażania funduszy europejskich w Polsce poprzez wykorzystanie środków dostępnych w ramach POPT 2007-2013,
  • budowę zaufania do instytucji systemu wdrażania Narodowej Strategii Spójności,
  • wspieraniu beneficjentów programu w wykorzystaniu dostępnych środków,
  • podnoszeniu wiedzy i kompetencji beneficjentów w zakresie zadań programu i wykorzystania środków,
  • stworzeniu możliwości współpracy i wymiany doświadczeń między uczestnikami programu i innymi podmiotami wdrażającymi pomoc techniczną,
  • popularyzacji wiedzy o Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna,

Dokument został przyjęty przez Komitet Monitorujący Program Pomoc Techniczna 28 maja 2008 r. i zaktualizowany oraz ponownie zatwierdzony przez KM POPT 2007-2013 27 października 2011 r.  

Pobierz plik:

WERSJA AKTUALNA:

Plan komunikacji Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, przyjęty 27.10.2011 r.  Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (160 KB)

 

WERSJA ARCHIWALNA
Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (148 KB)

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska