Menu


06-11-2008

Filmy

 W Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna możliwe jest wspieranie realizacji projektów z list projektów indywidulanych, czyli największych i najważniejszych inwestycji w Polsce. W roku 2008 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kampanię edukacyjno-informacyjną pod nazwą "Nowe drogi rozwoju. Człowiek - Natura - Infrastruktura", w ramach której przygotowano 10 krótkich filmów na temat ochrony środowiska podczas realizacji projektów indywidualnych:

Tytuł: Energetyka

pobierz plik

 

Tytuł: Infrastruktura drogowa

pobierz plik

 

Tytuł: Infrastruktura kolejowa

pobierz plik

 

Tytuł: Gospodarka wodno-ściekowa

pobierz plik

 

Tytuł: Transport miejski

pobierz plik

 

Tytuł: Gospodarka odpadami

pobierz plik

 

Tytuł: Obszary Natura 2000 - 1

pobierz plik

 

Tytuł: Obszary Natura 2000 - 2

pobierz plik

 

Tytuł: Ochrona środowiska - 1

pobierz plik

 

Tytuł: Ochrona środowiska - 2

pobierz plik