Menu


19-05-2014

Konkursy

Zmiana Regulaminu konkursu

16 maja 2014 r. zatwierdzona została zmiana Regulaminu konkursu. Treść zmiany do pobrania poniżej.

Pobierz plik:

Zmiana Regulaminu konkursu Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (112 KB)

 

Rozstrzygnięcie konkursu dotacji

Informujemy, że 23 października 2012 r. zakończyła się procedura wyboru projektów do dofinansowania w konkursie dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych.

Spośród 54 złożonych projektów 52 poprawne formalnie podlegały ocenie merytorycznej. Ocenie budżetowej poddano 24 projekty, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały co najmniej 60 proc. sumy punktów. Na wniosek komisji konkursowej budżet konkursu został zwiększony z 20 000 000 zł do 22 532 747,96 zł, co pozwoli na dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały przenajmniej 60 proc. punktów w ocenie merytorycznej.

Szczegółowe nformacje o projektach rekomendowanych do dofinansowania zamieszczone są w pliku poniżej.

Wnioskodawcy, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania otrzymają informację o dokumentach niezbędnych do przygotowania i podpisania umów o udzielenie dotacji.

Doceniając wkład czasu i pracy, który poświęcili Państwo na przygotowanie wniosku o dofinansowanie, pragniemy podziękować wszystkim Wnioskodawcom za uczestnictwo w konkursie dotacji i liczymy na zainteresowanie kolejnymi konkursami organizowanymi w ramach POPT 2007-2013.


Pobierz plik:

Lista wniosków po ocenie formalnej i merytorycznej Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (36 MB)

 

Nabór wniosków o dofinasowanie

13 sierpnia 2012 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 54 wnioski, które opiewają na łączna kwotę 57 770 657,74 zł dofinansowania ze środków dotacji.

Budżet konkursu to 20 000 000 zł.

 

Pobierz plik:

Lista złożonych wniosków  Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (28 KB)

 

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest upowszechnienie idei traktowania usług publicznych jako narzędzi polityki rozwoju, wzmocnienie zdolności JST do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości oraz wspieranie  współpracy między JST w zakresie realizacji tych usług.

Uczestnicy konkursu:

Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

Finansowane działania:

 •  badania i analizy (w tym społeczne: jakościowe i ilościowe),
 •  ekspertyzy,
 •  doradztwo,
 •  szkolenia,
 •  wymiana doświadczeń, współpraca bliźniacza pomiędzy JST, 
 •  narzędzia informatyczne ułatwiające współpracę i porównywanie wyników działań.

Terminy

 • Ogłoszenie konkursu – 21 maja 2012 r.
 • Termin składania wniosków – 13 sierpnia 2012 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu – 23 października 2012 r.
 • Maksymalny termin realizacji projektów – 31 grudnia 2014 r.

Wartość dofinansowania:

 • kwota dotacji wynosi od 500 tysięcy zł do 2 mln zł,
 • wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu.

 

Ocena projektów:

Przy wyborze projektów Komisja bierała pod uwagę m.in.:

 • zgodność projektu z celami konkursu,
 • doświadczenie i potencjał Wnioskodawcy, 
 • treść złożonego wniosku (pomysł na projekt),
 • rezultaty projektu (w tym m.in. zasięg projektu, trwałość efektów),
 • udział partnerów oraz koordynację z innymi jednostkami realizującymi usługi publiczne na danym terenie.Pytania dotyczące Konkursu Dotacji prosimy kierować na adres: konkursdotacji.popt@mrr.gov.pl.


 
Pliki do pobrania:


Prezentacje z konferencji otwierającej konkurs dotacji

 1. Konkurs dotacji dla JST na wsparcie usług publicznych Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,8 MB)
 2. Działania skierowane do JST realizowane w ramach MRR Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (2,2 MB)
 3. Usługi publiczne w gminie -  Gmina Dzierżoniów Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (689 KB)
 4. Mierzenie jakości usług publicznych w czterech gminach województwa pomorskiego Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (637 KB)
 5. Usługi publiczne w Polsce - model aktualny i pożądane kierunki rozwoju Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (188 KB)
 6. Realizacja usług publicznych na poziomie powiatu Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,1 MB)

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla dotacjobiorców

 1. Realizacja projektów Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (472 KB)

 

             
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Pomoc Techniczna 2007-2013