Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


23-10-2012

Rozstrzygnięcie konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego

23 października 2012 r. zakończyła się procedura wyboru projektów do dofinansowania w konkursie dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych.

Spośród 54 złożonych projektów 52 poprawne formalnie podlegały ocenie merytorycznej. Ocenie budżetowej poddano 24 projekty, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały co najmniej 60 proc. sumy punktów. Na wniosek komisji konkursowej budżet konkursu został zwiększony z 20 000 000 zł do 22 532 747,96 zł, co pozwoli na dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały przenajmniej 60 proc. punktów w ocenie merytorycznej.

Szczegółowe informacje o projektach rekomendowanych do dofinansowania zamieszczone są w pliku poniżej.

Wnioskodawcy, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania otrzymają informację o dokumentach niezbędnych do przygotowania i podpisania umów o udzielenie dotacji.


Pobierz plik:
Lista wniosków po ocenie formalnej i merytorycznej Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (36 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska