Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-08-2009

Realizujesz ciekawy projekt – pochwal się nim!

Zachęcamy wszystkich Beneficjentów Funduszy Europejskich do szerszego pokazania swoich projektów oraz podzielenia się doświadczeniami zdobytymi w trakcie ich realizacji. Czekamy na opisy projektów, które realizowaliście Państwo przy wsparciu z Funduszy Europejskich zarówno w poprzedniej jak i w obecnej perspektywie finansowej. Liczymy, że prezentacje Państwa projektów wzbogacą, prowadzony przez nas, serwis internetowy Mapa Dotacji UE  

Państwa miejscowość rozwija się dzięki pozyskanym Funduszom Unijnym? Wasza firma jest bardziej nowoczesna i coraz lepiej sobie radzi na rynku, bo dostaliście dotacje z Unii Europejskiej? Prowadzicie ciekawy projekt szkoleniowo-doradczy, dzięki któremu inni podnoszą lub zmieniają swoje kwalifikacje?  Teraz istnieje możliwość zaprezentowania  swojego projektu szerszemu gronu za pośrednictwem „Mapy Dotacji UE”.  Opis Państwa projektu może dołączyć do ponad 300 innych ciekawych prezentacji publikowanych w Galerii na Mapie Dotacji. 

Jak to zrobić ? To bardzo proste. Całą instrukcję przedstawiamy w 4 krokach.

 

Realizujesz ciekawy projekt – pochwal się nim!KROK 1: Przygotuj dobry opis projektu

1. Najbardziej wartościowe opisy przedstawiają całe „Życie projektu” – od pomysłu do realizacji. Dobrze jest, jeśli w opisie znajdą się elementy takie jak: cele projektu, najważniejsze działania zrealizowane w ramach projektu oraz jego pośrednie i bezpośrednie efekty. Dobry opis projektu jest wskazówką i zachętą dla innych, którzy chcieliby skorzystać z dotacji Unii Europejskiej.


2. Maksymalna długość opisu to 3 tys. znaków ze spacjami (1 strona A-4, czcionka Arial 12 pt). Przykładowe opisy publikujemy tutaj 
3. Opis projektu należy zamieścić w formularzu opisu projektu, który można pobrać tutaj    oraz dodatkowo w pliku .doc lub .rtf.


Realizujesz ciekawy projekt – pochwal się nim!KROK 2: Skompletuj załączniki

1. Aby uatrakcyjnić formę, zachęcamy aby do opisu załączać materiały promocyjne – zdjęcia, prezentacje PowerPoint, Flash lub krótkie filmy, audycje i nagrania.
 
2. Zdjęcia należy przysłać w formacie .jpg. Minimalna rozdzielczość zdjęć to 800x600 pikseli. Maksymalnie do jednego projektu można przesłać 15 zdjęć.

3. Maksymalny dozwolony rozmiar prezentacji PowerPoint (w formacie .ppt lub .pps), Flash (w formacie .swf) oraz filmów (w formacie .avi), audycji i nagrań (w formacie .mp3) to 15 MB.

 

Realizujesz ciekawy projekt – pochwal się nim!KROK 3: Upewnij się, że materiały spełniają wymogi formalne, a następnie wydrukuj i podpisz Umowę licencyjną

W serwisie mogą znaleźć się tylko i wyłącznie opisy oraz materiały zdjęciowe, prezentacje i filmy, co do których uregulowane zostały kwestie praw autorskich. W tym celu konieczne jest wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie i przesłanie do nas trzech egzemplarzy Umowy licencyjnej


Po podpisaniu Umowy przez Licencjobiorcę, jeden z jej egzemplarzy zostanie do Państwa odesłany.

 

Realizujesz ciekawy projekt – pochwal się nim!KROK 4: Prześlij do nas materiały

Przyjmujemy materiały tylko w formie elektronicznej na płycie CD.

Kopertę zawierającą płytę CD oraz trzy wydrukowane, wypełnione i podpisane egzemplarze Umowy Licencyjnej prosimy przesłać na adres: 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4 00-962 Warszawa,
z dopiskiem „Mapa Dotacji UE”


Wszelkie pytania można zgłaszać na adres e-mail: mapa@mrr.gov.pl lub telefonicznie 022 461 33 92.

UWAGA:
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru materiałów do publikacji.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania, redagowania i adiustacji nadesłanych i przyjętych do publikacji tekstów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opublikowania niezgodnych ze stanem faktycznym informacji przekazanych przez podmioty współpracujące.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska