Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

29-05-2012

Jakość usług publicznych w Polsce – konferencja dla samorządów

Początek: 28-05-2012 Koniec: 28-05-2012

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych to cel ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu dotacji dla związków, stowarzyszeń i porozumień jednostek samorządu terytorialnego. – Konkurs ma wspomóc samorządy w przygotowaniach związanych z wdrażaniem funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej – powiedział wiceminister Paweł Orłowski, otwierając konferencję dla przedstawicieli samorządów, która odbyła się 28 maja 2012 r. w Warszawie.

Jakość usług publicznych w Polsce – konferencja dla samorządów

Zakładanym efektem konkursu jest upowszechnienie idei traktowania usług publicznych jako narzędzi polityki rozwoju.  Ma on wzmocnić zdolność samorządów do świadczenia usług publicznych oraz wspierać współpracę między nimi w tym zakresie.  – Szczególny nacisk kładziemy na wdrożenie rozwiązań podnoszących jakość usług publicznych – podkreślił wiceminister. Konferencja była też okazją do zaprezentowania zasad aplikowania o środki w konkursie. Dofinansowanie ze środków Programu Pomoc Techniczna może wynieść od 500 tys. zł do 2 mln zł.

Podczas konferencji problematyka usług publicznych została zaprezentowana od strony badaczy zagadnienia, jak również omówiona przez osoby, które w ramach codziennych obowiązków w gminie lub powiecie, podejmują działania na rzecz poprawy świadczonych usług publicznych.

Przemysław Derwich, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej przedstawił inne działania podejmowane przez ministerstwo na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. - Planujemy realizację kolejnego konkursu tym razem na wsparcie tworzenia obszarów funkcjonalnych, finansowanego ze środków Programu Pomoc Techniczna. Natomiast w czerwcu ruszy konkurs na tzw. projekt predefiniowany w ramach programu regionalnego. Środki na niego przeznaczone, będą pochodzić z Mechanizmów Finansowych EOG.

Jakość usług publicznych w Polsce – konferencja dla samorządów

Szczegółowe informacje na temat konkursów dla samorządów można znaleźć na stronie Programu Pomoc Techniczna  

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska