Menu

Bieżący katalog: Szkolenia i konferencje

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


RSS

Wyszukaj szkolenie lub konferencję

Szukasz szkoleń dla siebie? Potrzebujesz informacji o aktualnych konferencjach? Ta strona zawiera informacje, których potrzebujesz.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:123...3idź do:  
01-03-2014

Szkolenia z zakresu sporządzania aktów planowania

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza na cykl trzech szkoleń z zakresu sporządzania aktów planowania dla pracowników samorządowych odpowiadających za przygotowanie i realizację inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej lub mogących się ubiegać o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

więcej
Temat szkolenia:
Kategoria: Wiadomości, Szkolenia/Konferencje
Dotyczy: Pomoc Techniczna
27-11-2013
logo Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Konferencja "Projekty hybrydowe w Polsce 2014-2020 - szansą na rozwój PPP. Doświadczenia z lat 2007-2013 i perspektywy na lata 2014-2020"

27 listopada 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje międzynarodową konferencję "Projekty hybrydowe w Polsce 2014-2020 - szansą na rozwój PPP. Doświadczenia z lat 2007-2013 i perspektywy na lata 2014-2020", przeznaczoną dla podmiotów publicznych, w tym członków Platformy PPP. 

Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa (parter), godz. 11.00-16.00

więcej
29-07-2013

Szkolenia z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

29 lipca 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna szkolenia z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. („Pzp”), ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania dokumentacji przetargowej – dla pracowników samorządowych.

więcej
Temat szkolenia: Prawo zamówień publicznych
Kategoria: Wiadomości, Szkolenia/Konferencje
Dotyczy: Fundusze Europejskie na lata 2007-2013, Pomoc Techniczna
22-07-2013

Szkolenia z zakresu ocen oddziaływania na środowisko

22 lipca 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska rozpoczyna szkolenia z zakresu ocen oddziaływania na środowisko dla pracowników samorządowych (pracowników urzędów gmin i powiatów) odpowiadających za przygotowanie i realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub mogących się ubiegać o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

więcej
Temat szkolenia: Oddziaływanie na środowisko
Kategoria: Wiadomości, Szkolenia/Konferencje
Dotyczy: Fundusze Europejskie na lata 2007-2013, Pomoc Techniczna
05-02-2013

Szkolenia ze studium wykonalności

5 lutego 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło cykl szkoleń z zakresu studium wykonalności dla pracowników samorządowych. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniach.

więcej
Temat szkolenia: studium wykonalności
Kategoria: Wiadomości, Szkolenia/Konferencje
Dotyczy: Pomoc Techniczna
03-01-2013

Kurs Laboratorium zamówień publicznych

3 stycznia 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna kurs stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pt. "Laboratorium zamówień publicznych". Kurs kierowany jest do osób odpowiedzialnych za ocenę wniosków o dofinansowanie i o płatność, monitoring i ewaluację, kontrolę i weryfikację wydatków oraz realizację projektów, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, opiniowanie dokumentacji związanej z zawarciem umowy z wykonawcami wybranymi w trybie ustawy Pzp. 

więcej
14-11-2012

Szkolenia ze sporządzania dokumentów planistycznych

14 listopada 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna cykl szkoleń z zakresu sporządzania dokumentów planistycznych dla pracowników samorządowych.  

więcej
Temat szkolenia: System wdrażania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013
Kategoria: Wiadomości, Szkolenia/Konferencje
Dotyczy: Fundusze Europejskie na lata 2007-2013, Pomoc Techniczna
28-05-2012

Konferencja otwierająca konkurs dotacji dla JST poświęcona jakości usług publicznych w Polsce

Zapraszamy 28 maja 2012 r. na konferencję otwierającą konkurs dotacji dla związków, stowarzyszeń i porozumień jednostek samorządu terytorialnego na poprawę jakości usług publicznych. Podczas konferencji zostanie szerzej zaprezentowana tematyka konkursu oraz omówione będą zasady składania wniosków o dotację i kryteria oceny projektów.

Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa, godz. 10.00-13.40

więcej
Temat szkolenia: Informacja i promocja
Kategoria: Wiadomości, Szkolenia/Konferencje
Dotyczy: Fundusze Europejskie na lata 2007-2013, Pomoc Techniczna
28-05-2012
Jakość usług publicznych w Polsce – konferencja dla samorządów

Jakość usług publicznych w Polsce – konferencja dla samorządów

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych to cel ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu dotacji dla związków, stowarzyszeń i porozumień jednostek samorządu terytorialnego. – Konkurs ma wspomóc samorządy w przygotowaniach związanych z wdrażaniem funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej – powiedział wiceminister Paweł Orłowski, otwierając konferencję dla przedstawicieli samorządów, która odbyła się 28 maja 2012 r. w Warszawie.

więcej
Temat szkolenia: Informacja i promocja
Kategoria: Wiadomości, Szkolenia/Konferencje
Dotyczy: Pomoc Techniczna
03-04-2012

Szkolenia z umów w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych

3 kwietnia 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna szkolenia z zakresu umów w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego  i ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4

więcej
Temat szkolenia: Prawo zamówień publicznych
Kategoria: Wiadomości, Szkolenia/Konferencje
Dotyczy: Pomoc Techniczna
06-03-2012

Spotkanie dla beneficjentów Programu Pomoc Techniczna

W związku ze zmianą zakresu Programu Pomoc Techniczna (POPT) oraz nowelizacją dokumentów programowych i wytycznych,  6 marca 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyło się spotkanie dla beneficjentów, zorganizowane przez Instytucję Zarządzającą Programem.

więcej
Temat szkolenia: System wdrażania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013, Kwalifikowalność wydatków i kontrola w zakresie kompetencji IZ
Kategoria: Wiadomości, Szkolenia/Konferencje
Dotyczy: Pomoc Techniczna
11-10-2011

Szkolenia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego

W trakcie szkoleń przeznaczonych dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych oraz pracowników zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich omówione zostaną rodzaje działań mogących przyczynić się do budowania społeczeństwa informacyjnego. Zrozumienie idei polityki horyzontalnej ułatwi prawidłową realizację projektów UE oraz prawidłową realizację oraz monitorowanie tej zasady przez instytucje odpowiedzialne za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych.

więcej
04-10-2011

Szkolenia z zakresu studium wykonalności – II edycja

4 października 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna kolejną edycję szkoleń z zakresu studium wykonalności – dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych oraz pracowników administracji publicznej zajmujących się wdrażaniem Funduszy Europejskich.

więcej
21-09-2011

Warsztaty z zakresu dyrektywy siedliskowej

Warsztaty zostały skierowane do pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Omówiono aspekty prawne ochrony gatunkowej w Polsce, ochrony gatunkowej w ramach oceny oddziaływania na środowisko, udzielanie zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, jak również zagadnienia odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku.

więcej
29-08-2011

Szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych

29 sierpnia 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna kolejny cykl szkoleń z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania dokumentacji przetargowej – dla pracowników administracji publicznej zajmujących się wdrażaniem Funduszy Europejskich.

więcej
Temat szkolenia: Prawo zamówień publicznych
Kategoria: Wiadomości, Szkolenia/Konferencje
Dotyczy: Fundusze Europejskie na lata 2007-2013, Pomoc Techniczna
strona:123...3idź do: