Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

20-03-2012

Szkolenia z umów w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych

Początek: 03-04-2012 Koniec: 31-10-2012

3 kwietnia 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna szkolenia z zakresu umów w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego  i ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celem szkoleń jest podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Funduszy Europejskich w zakresie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Szkolenie ma przyczynić się do pogłębienia wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu zagadnień związanych z:

  • zawieraniem umów, w których przedmiotem jest usługa, w tym głównie umów o dzieło i umów zlecenia;
  • pełnomocnictwami;
  • formami zabezpieczeń wykonania umowy;
  • zastrzeżeniami jakie mogą pojawić się w umowie.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników administracji publicznej zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce zatrudnionych w instytucjach zlokalizowanych w poszczególnych ministerstwach (m.in. instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące).

Szkolenia będą odbywały się od kwietnia do października 2012 r. w Warszawie.

Wykonawca zapewnia:

  • przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonych ekspertów;
  • materiały szkoleniowe (skrypt, długopis, notes);
  • lunch i przerwy kawowe;
  • certyfikaty ukończenia szkolenia (warunkiem uzyskania certyfikatu będzie obecność w trakcie obu dni szkoleniowych).

Koszty dojazdu na miejsce szkolenia pokrywają uczestnicy.

Szkolenia realizowane są przez firmę PM Group Zubrycki, Panasewicz spółka jawna.

Szczegółowy program i harmonogram szkoleń oraz formularz zgłoszenia znajduje się na stronie Wykonawcy Strona otwiera się w nowym oknie 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu w całości pokrywa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.


Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniach!

 

Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska