Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

11-07-2013

Szkolenia z zakresu ocen oddziaływania na środowisko

Początek: 22-07-2013 Koniec: 28-03-2014

22 lipca 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska rozpoczyna szkolenia z zakresu ocen oddziaływania na środowisko dla pracowników samorządowych (pracowników urzędów gmin i powiatów) odpowiadających za przygotowanie i realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub mogących się ubiegać o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.


Celem dwudniowych szkoleń jest przekazanie pracownikom samorządowym zaawansowanej i praktycznej wiedzy z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, która jest niezbędna do prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenia będą trwały od lipca 2013 r. do marca 2014 r.

Wykonawca zapewnia:

  • przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonych ekspertów;
  • materiały szkoleniowe;
  • certyfikaty ukończenia szkolenia (warunkiem uzyskania certyfikatu będzie obecność w trakcie obu dni szkoleniowych),
  • lunch i przerwy kawowe;
  • nocleg dla osób pracujących w miejscowościach innych niż miasto, w którym odbędzie się szkolenie.

Koszty dojazdu na miejsce kursu pokrywają uczestnicy.

Szkolenia realizowane są przez PM Group LAAX Sp. z o.o., Sp. k.

Zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
edyta.dabrowska@szkolenia-polska.pl lub faksem pod numer 85 745 44 00.

Szczegółowy program i harmonogram szkoleń oraz formularz zgłoszenia znajduje się na stronie
www.szkolenia-polska.pl/jst Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Zapraszamy Państwa do uczestniczenia w szkoleniach.

Koszt uczestnictwa w kursie w całości pokrywa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska