Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

19-09-2011

Szkolenia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego

Początek: 11-10-2011 Koniec: 13-04-2012

W trakcie szkoleń przeznaczonych dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych oraz pracowników centralnej administracji publicznej, zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich omówione zostaną rodzaje działań mogących przyczynić się do budowania społeczeństwa informacyjnego. Zrozumienie idei polityki horyzontalnej ułatwi prawidłową realizację projektów UE oraz prawidłową realizację oraz monitorowanie tej zasady przez instytucje odpowiedzialne za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych.

Mogą w nich uczestniczyć:

  • osoby reprezentujące beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych realizowanych w ramach Programów: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej oraz 16 Regionalnych Programów,
  • pracownicy instytucji zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności.

W trakcie szkoleń opisane zostaną rodzaje działań mogących przyczynić się do budowania społeczeństwa informacyjnego, natomiast zrozumienie idei polityki horyzontalnej ułatwi prawidłową realizację projektów UE oraz prawidłową realizację oraz monitorowanie tej zasady przez instytucje odpowiedzialne za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych. Przeszkolonych zostanie 500 osób.

Wykonawcą szkoleń jest Instytut Konsultantów Europejskich.

Szkolenia będą się odbywały w terminie od października 2011 r. do marca 2012 r.

Szczegółowy program i harmonogram szkoleń oraz formularz zgłoszenia znajduje się na stronie: www.psi.szkoleniaue.pl Odsyłacz

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniach.

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska