Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

04-08-2011

Szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych

Początek: 29-08-2011 Koniec: 29-08-2011

29 sierpnia 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna kolejny cykl szkoleń z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania dokumentacji przetargowej – dla pracowników administracji publicznej zajmujących się wdrażaniem Funduszy Europejskich.

W szkoleniach mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni w poszczególnych ministerstwach (m.in. instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące) i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w tym przede wszystkim osoby odpowiedzialne za ocenę wniosków o dofinansowanie i o płatność, monitoring i ewaluację, kontrolę i weryfikację wydatków oraz realizację projektów. Ponadto zapraszamy do udziału w szkoleniu pracowników w/w ministerstw i KPRM odpowiadających za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz opiniowanie dokumentacji związanej z zawarciem umowy z wykonawcami wybranymi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szkolenia przeprowadzone zostaną w trzech dwudniowych modułach:

  1. nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych realizowanych z udziałem Funduszy Europejskich,
  2. przygotowanie dokumentacji na realizację usług priorytetowych i niepriorytetowych,
  3. realizacja postępowań o udzielanie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

 Wykonawca zapewnia:

  • przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonych ekspertów,
  • materiały szkoleniowe (skrypt, długopis, notes),
  • lunch i przerwy kawowe,
  • certyfikaty ukończenia szkolenia (warunkiem uzyskania certyfikatu będzie obecność w trakcie dwóch dni szkoleniowych).


Szkolenia poprowadzi firma MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu sp. k.

Szkolenia będą się odbywały w okresie od sierpnia 2011 r. do lutego 2012 r. w Warszawie.

Koordynator projektu (rekrutacja i kontakt z uczestnikami szkoleń):

Izabela Kowalikowska
e-mail: izabela.kowalikowska@akademiamddp.pl
tel.: 22 208 21 29


Szczegółowy program i harmonogram szkoleń oraz formularz zgłoszenia znajduje się na stronie
www.akademiamddp.pl/mrr/ Odsyłacz 

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniach.

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska