Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

19-02-2014

Szkolenia z zakresu sporządzania aktów planowania

Temat: Dotyczy: Pomoc Techniczna

Początek: 01-03-2014 Koniec: 01-08-2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza na cykl trzech szkoleń z zakresu sporządzania aktów planowania dla pracowników samorządowych odpowiadających za przygotowanie i realizację inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej lub mogących się ubiegać o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

Szkolenie nr 1

 • Procedury sporządzania aktów planowania i dokumentów planistycznych,
 • Problematyka kształtowania przestrzeni publicznej w aktach planowania,
 • Problematyka rewitalizacji w praktyce planowania przestrzennego.

Szkolenie nr 2

 • Problematyka infrastruktury komunikacyjnej i technicznej w aktach planowania.

Szkolenie nr 3

 • Problematyka ochrony środowiska i przyrody w aktach planowania oraz rewitalizacja,
 • Udział społeczeństwa w procedurach sporządzania projektów aktów planowania.

Szkolenia realizowane są przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp.j. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Szkolenia realizowane będą w 9 miastach Polski (Kraków, Warszawa, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Łódź, Białystok, Lublin, Poznań) od marca do sierpnia 2014 r.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu w całości finansowany jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013.

Uczestnikom szkolenia zapewnione zostaną:

 • przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonych ekspertów,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty ukończenia szkolenia (warunkiem uzyskania certyfikatu będzie obecność w trakcie dwóch dni szkoleniowych),
 • wyżywienie, nocleg z pierwszego na drugi dzień szkolenia dla osób, których miejsca pracy znajdują się w innej gminie niż szkolenie, miejsce parkingowe.

  Koszty dojazdu na miejsce szkolenia ponoszą uczestnicy.

Szczegółowych informacji o szkoleniach udziela:

CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp.j.
tel.: 81 442 04 96
e-mail: mir@ce2.pl
strona internetowa: www.ce2.pl/mir Link prowadzi do serwisu zewnętrznego


Zobacz więcej:

Informacje o terminach i miejscach szkoleń, szczegółowa tematyka oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.ce2.pl/mir Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Zapraszamy Państwa do uczestniczenia w szkoleniach.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska