Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

16-09-2011

Szkolenia z zakresu studium wykonalności – II edycja

Początek: 04-10-2011 Koniec:

4 października 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna kolejną edycję szkoleń z zakresu studium wykonalności – dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych oraz pracowników administracji publicznej zajmujących się wdrażaniem Funduszy Europejskich.

Szkolenia mają na celu przekazanie beneficjentom indywidualnych projektów kluczowych oraz pracownikom instytucji realizujących projekty finansowane z Funduszy Europejskich zaawansowanej i praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania studiów wykonalności. Szkolenia będą poruszały wybrane zagadnienia z zakresu przygotowania studium wykonalności, ze szczególnym uwzględnieniem analizy kosztów i korzyści. Przeszkolonych zostanie 300 osób.

Szkolenia odbywały się będą od października 2011 r. do stycznia 2012 r. w Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie, Krakowie, Toruniu, a także Poznaniu.

Wykonawca zapewnia:

  • przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonych ekspertów,
  • materiały szkoleniowe,
  • lunch i przerwy kawowe,
  • nocleg z pierwszego na drugi dzień szkolenia dla osób mieszkających poza miastem, w którym odbywa się szkolenie,
  • bezpłatny parking,
  • certyfikaty ukończenia szkolenia (warunkiem uzyskania certyfikatu będzie obecność w trakcie obu dni szkoleniowych).

Wykonawcą szkoleń jest INFOR Training Sp. z o.o.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniach.

Szczegółowy program i harmonogram szkoleń oraz formularz zgłoszenia znajduje się na stronie Wykonawcy: www.szkolenia.infor.pl/MRR Odsyłacz

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska