Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

19-02-2013

Szkolenia ze studium wykonalności

Początek: 05-02-2013 Koniec: 05-02-2013

5 lutego 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło cykl szkoleń z zakresu studium wykonalności dla pracowników samorządowych. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniach.

Szkolenia mają na celu przekazanie pracownikom samorządowym zaawansowanej i praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania studium wykonalności. Szkolenia będą poruszały wybrane zagadnienia z zakresu przygotowania studium wykonalności, ze szczególnym uwzględnieniem analizy kosztów i korzyści. Uczestnik szkolenia po jego odbyciu powinien samodzielnie ocenić zawartość studium wykonalności i jego poprawność, zwłaszcza części dotyczącej analizy kosztów i korzyści.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników samorządowych. Szkolenia będą odbywały się od lutego 2013 r. do listopada 2013 r. w następujących miastach: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Lublin, Białystok, Bydgoszcz
 
Wykonawca zapewnia:

  • przeprowadzenie szkoleń przez doświadczonych ekspertów;
  • materiały szkoleniowe;
  • lunch i przerwy kawowe;
  • nocleg z pierwszego na drugi dzień szkolenia dla osób mieszkających poza miastem, w którym będzie odbywać się szkolenie;
  • bezpłatny parking;
  • certyfikat ukończenia szkolenia (warunkiem uzyskania certyfikatu będzie obecność w trakcie obu dni szkoleniowych).

Koszty dojazdu na miejsce szkolenia pokrywają uczestnicy. Szkolenia realizowane są przez ASAP24 Spółka Cywilna.

Zobacz więcej:

Szczegółowy program i harmonogram szkoleń oraz formularz zgłoszenia znajduje się na stronie Wykonawcy Strona otwiera się w nowym oknie

 


 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu w całości pokrywa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska