Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

21-09-2011

Warsztaty z zakresu dyrektywy siedliskowej

Początek: 21-09-2011 Koniec: 21-09-2011

Warsztaty zostały skierowane do pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Omówiono aspekty prawne ochrony gatunkowej w Polsce, ochrony gatunkowej w ramach oceny oddziaływania na środowisko, udzielanie zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, jak również zagadnienia odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku.

W warsztatach wzięły udział 52 osoby.

Warsztaty odbyły się 21 września 2011 r.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska