Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Projekt Pipeline

 

 

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

10-12-2014

Nowelizacja Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej

4 grudnia 2014 rozpoczęły obowiązywać znowelizowane Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej na lata 2007-2013. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

więcej
02-09-2013

Ruszają konsultacje społeczne Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

2 września 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT). Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach POPT 2014-2020.

więcej
14-03-2012

Nowelizacja Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej

12 marca 2012 r. weszły w życie znowelizowane "Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej". Zmiany są związane m.in. z poszerzeniem kręgu beneficjentów w zmienionym Programie Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz wprowadzeniem zapisów mówiących o możliwości finansowania działań przygotowujących nową perspektywę finansową.

więcej
31-01-2012

Nowelizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Pomoc Techniczna

30 stycznia 2012 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła znowelizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Pomoc Techniczna (POPT). Dokument został zaktualizowany w związku ze zmianą POPT wynikającą z przeprowadzonego przeglądu śródokresowego.

więcej
Kategoria: Wiadomości, Dokumenty
Dotyczy: Pomoc Techniczna
21-02-2011

Konsultacje zewnętrzne zmienionych Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 38 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu opracowywania, uzgadniania i podawania do publicznej wiadomości wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego poddajemy konsultacjom zewnętrznym zmienione Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej. Uwagi do dokumentu proszę przesyłać do 24 marca 2011 r.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska