Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Projekt Pipeline

 

 

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

10-12-2014

Nowelizacja Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej

4 grudnia 2014 rozpoczęły obowiązywać znowelizowane Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej na lata 2007-2013. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

więcej
30-10-2013

Znowelizowana, czwarta wersja Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

29 października 2013 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą znowelizowaną, czwartą wersję Programu Pomoc Techniczna 2007-2013.

więcej
16-09-2013

Aktualizacja Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej. Wytyczne obowiązują od dnia ich zatwierdzenia, tj. od 6 września 2013 r.

więcej
14-03-2012

Nowelizacja Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej

12 marca 2012 r. weszły w życie znowelizowane "Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej". Zmiany są związane m.in. z poszerzeniem kręgu beneficjentów w zmienionym Programie Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz wprowadzeniem zapisów mówiących o możliwości finansowania działań przygotowujących nową perspektywę finansową.

więcej
16-02-2012

Komisja Europejska zatwierdziła znowelizowaną wersję Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

7 lutego 2012 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą znowelizowaną trzecią wersję Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Wprowadzone do Programu zmiany mają na celu m.in. zaimplementowanie rekomendacji ewaluacji mid-term POPT 2007-2013, poprawienie sprawności wdrażania Narodowej Strategii Spójności, a także mają służyć wsparciu procesu przygotowania nowych instrumentów w ramach polityki spójności po 2013 r.

więcej
01-03-2010

Opublikowano nowe wzory umowy i decyzji o dofinansowaniu realizacji projektu

W związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych zmianie uległ wzór umowy i decyzji o dofinansowaniu projektu. Zmienione wzory są stosowane od 26 lutego 2010 r.

więcej
22-12-2009

Zmiana formularza Zestawienia dokumentów finansowych przygotowywanego przez beneficjentów w MRR

Nastąpiła zmiana formularza Zestawienia dokumentów finansowych do wniosku o płatność przygotowywanego przez beneficjentów Programu Pomoc Techniczna w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W nowym formularzu należy podawać również numer NIP wystawcy faktury lub innego, równoważnego dokumentu księgowego.

więcej
09-12-2009

Nowelizacja Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej

7 grudnia 2009 r. weszły w życie znowelizowane Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej. Zmiany są związane z uwzględnieniem nowych beneficjentów Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz wejściem w życie znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.

więcej
21-07-2009

Zmiana formularza wniosku o płatność w Programie Pomoc Techniczna

Nastąpiła zmiana formularza wniosku o płatność oraz aktualizacja Wskazówek do wypełnienia wniosku o płatność i Wskazówek do wypełnienia Zestawienia potwierdzającego poniesienie wydatków na wynagrodzenia. Zmiany są związane z nowelizacją Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości, która weszła w życie 15 lipca 2009 r. 

więcej
22-04-2009

Nowelizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

20 kwietnia 2009 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Pomoc Techniczna 2007-2013. Zastępuje ona dokument z 16 lipca 2008 r.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska