Menu

Bieżący katalog: Zasady promocji FE

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


12-03-2012

Logo

 

Poniżej zamieszczone zostały logotypy stosowane przy oznakowaniu projektów realizowanych ze środków POPT  2007-2013.

W zależności od charakteru projektu oraz zadań, jakie w systemie wdrażania Funduszy Europejskich pełni beneficjent, może on stosować następujące logotypy:

Program Pomoc Techniczna (każdy projekt realizowany ze środków POPT)

Narodowa Strategia Spójności (projekty realizowane w szczególności przez Instytucję Strategiczną, Instytucję Koordynującą NSRO, Krajową Jednostkę Oceny oraz dotacjobiorców konkursów grantów realizowanych przez IK NSRO i Instytucję Strategiczną w MIiR)

Programy Regionalne (projekty realizowane przez Instytucję Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne)

Punkt Informacyjny (do czasu zatwierdzenia nowej wersji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich logotyp stosowany łącznie ze znakiem NSS w punktach informacyjnych sieci Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Urzędów Marszałkowskich)

Obowiązkowym elementem oznakowania projektów realizowanych ze środków POPT jest flaga Unii Europejskiej.

 

Przykładowe układy logotypów

Zasady rozmieszczenia poszczególnych logotypów znajdują się w dokumencie Księga Znaku będącym częścią Strategii komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013.
Przejdź do strony z dokumentem