Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-11-2013

Zasady

Podstawowe zasady oznakowania projektów finansowanych ze środków Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

 

Projekty realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 wymagają oznakowania zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz zasadami zawartymi w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013.

Oznakowanie składa się z jednego z emblematów systemu identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności oraz flagi Unii Europejskiej z odwołaniem do nazwy: Unia Europejska i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
                                          
   
 


Dopuszcza się również stosowanie logotypu beneficjenta, który może zostać umieszczony między znakami głównymi.
 
 
     

                 

                                                                    Znaki                             

W zależności od charakteru projektu oraz roli, jaką w zarządzaniu NSRO pełni beneficjent, może on stosować następujące znaki systemu wizualizacji NSS:

 

Znak

                                       Zastosowanie

 

Narodowa Strategia Spójności - dla projektów realizowanych przez   Instytucję  Strategiczną, Instytucję Koordynującą NSRO, Krajową Jednostę Oceny, dotacjobiorców w konkursach grantów organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

 

Pomoc Techniczna - dla każdego projektu realizowanego przez  beneficjenta POPT oraz przez dotacjobiorców w konkursach dotacji dla jst.

Programy Regionalne - dla projektów realizowanych przez Instytucję   Koordynującą Programy Regionalne.

 

 

 

Punkt Informacyjny - do czasu zatwierdzenia nowej wersji  Strategii komunikacji Funduszy Europejskich, stosowany łącznie ze znakiem NSS w punktach informacyjnych sieci MIR i Urzędów Marszałkowskich.

 

Pobierz logotyp i flagę Unii Europejskiej 

                                                                 Warianty

W zależności od wielkości materiału, na którym zamieszczone będzie oznakowanie, możliwe jest zastosowanie dwóch wariantów ciągu znaków:

1. Wariant podstawowy - dla dużych materiałów:

 Przykłady materiałów:  Elementy wizualizacji:

 1. Duże materiały:

 • tablice informacyjne,
  tablice pamiątkowe
 • billboardy, plakaty,
 • bannery, standy, roll-upy, ścianki konferencyjne.

2. Materiały drukowane:

 • publikacje,
 • notatniki, dyplomy, certyfikaty,
 • informacje prasowe, reklamy
  i ogłoszenia prasowe, reklamy i ogłoszenia internetowe,
 • teczki firmowe, kalendarze,
 • naklejki na sprzęt i wyposażenie, itp.

3. Strony internetowe, ogłoszenia internetowe, bazy danych,

4. Filmy,

5. Prezentacje Power-Point.
   

Materiały informacyjne i promocyjne
zawierają co najmniej:

Obowiązkowo:

1. Logo NSS/POPT/PR lub PI + NSS,

2. Flaga Unii Europejskiej,

3. Odwołanie słowne do Unii Europejskiej,

4. Odwołanie słowne do Europejskiego  
    Funduszu Rozwoju Regionalnego,

5. Dla tablic informacyjnych, pamiątkowych, billboardów i plakatów z użyciem logo NSS,
również hasło: "dla rozwoju Polski".

Opcjonalnie:

6. Logo beneficjenta,

7. Informacja o współfinansowaniu projektu
    ze środków Unii Europejskiej w ramach
    Programu Operacyjnego Pomoc
    Techniczna 2007-2013.


2. Wariant minimalny - dla małych materiałów:

 Przykłady materiałów:   Elementy wizualizacji:

1. Małe materiały:

 • gadżety,
 • nadruki na płytach CD/DVD. itp.

2. Materiały drukowane:

 • papier firmowy,
 • bilety wizytowe,
 • karty grzecznościwe,
 • koperty, itp.

 

Materiały informacyjne i promocyjne zawierają
co najmniej:

Obowiązkowo:

1. Logo NSS/POPT/PR lub IP + NSS,

2. Flaga Unii Europejskiej,

3. Odwołanie słowne do Unii Europejskiej
   (w wyjątkowych przypadkach, gdy
   techniki wykonania uniemożliwiają czytelne
   zamieszczenie odwołani słownego, element
   ten nie jest obowiązkowy).

Opcjonalnie:

4. Logo beneficjenta.

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska